Leto 2020 je v vseh pogledih zaznamoval novi koronavirus. Tako sta razvoj virusa in epidemija imela velik vpliv tudi na ceno zlata. Morda se zdaj sprašujete, kako lahko virus vpliva na ceno zlata? Neposredno seveda ne! Posredno pa tako, da je potek epidemije in protikoronskih ukrepov po vsem svetu močno posegel v strukturo povpraševanja po zlatu. Ceno zlata namreč določa razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Gospodarska kriza, ki se je začela z izbruhom koronavirusa in tako imenovani »lock-down« sta močno zmanjšala povpraševanje po nakitu. V prvi polovici leta 2020 se je povpraševanje po zlatu za nakit v primerjavi s prvo polovico leta 2019 zmanjšalo skoraj za polovico. Samo po sebi bi to zelo negativno vplivalo na ceno zlata. Ker pa se je po drugi strani močno povečalo povpraševanje po naložbenem zlatu, je cena v zadnjem letu zrasla za več kot 15 %.

 

Se je izpad povpraševanja draguljarske industrije močno poznal?

Povečano povpraševanje po naložbenem zlatu je torej več kot nadoknadilo izpad povpraševanja s strani draguljarske industrije. Vlagatelji se namreč v takšnih negotovih časih radi zatekajo k zlatu kot varnemu pribežališču (ang. safe haven), da bi zaščitili svoje premoženje pred večjimi izgubami. Tako je zlato v začetku avgusta doseglo rekordno ceno vseh časov (55.720 EUR/kg). V zadnjem delu leta je cena pod vplivom izboljšanja gospodarskih kazalnikov, v pričakovanju ameriških volitev in odobritvi uporabe cepiv proti virusu sicer nekoliko padla. Ampak kot rečeno, zlato je v zadnjem letu dni zraslo za več kot 15%, kar je precej nad 50-letnim povprečjem, ki je nekaj čez 8% (letno).

 

Kako je COVID-19 vplival na napovedi za ceno zlata?

Srednjeročne, še posebaj pa dolgoročne napovedi za zlato ostajajo še vedno prevladujoče in zelo optimistične. Namreč tudi po tem, ko bo večina ljudi cepljenih in bo eventuelno epidemija končana, posledice vseh teh ukrepov ne bodo kar izginile. Veliko škode, ki je storjene, je namreč nepopravljive. Na primer, ko bodo restavracije spet lahko odprle svoja vrata in bomo šli na kosilo, ne bomo naročili 15 kosil, da bi nadoknadili ta čas, ko so bile zaprte. Poleg tega bo ostalo odprto vprašanje glede do vratu zadolženih držav po vsem svetu (na čelu z gospodarskimi velesilami kot je Japonska, ZDA in EU) in enormnih količin natiskanega papirnatega denarja. Ostaja grožnja visoke inflacije. Centralne banke nam obljubljajo, da bodo še dolgo vodile politiko nizkih oziroma negativnih obrestnih mer. Vsi ti dejavniki močno podpirajo rast cene zlata.

 

Kaj to pomeni za vlagatelje?

Kratkoročno je mogoče marsikaj. Nihanja reda velikosti 10 do 20 % so za zlato povsem običajna. V obdobju zadnjih 15 let je bilo kratkoročnih padcev za 10 do 20 % več kot 20. Zato se je za izjemno uspešno izkazala strategija mesečnih nakupov. Mimogrede, naše stranke to počnejo že več kot 10 let. Ne glede na ceno (ali je ta trenutno visoka ali nizka) vsak mesec kupimo zlata za enak znesek. Na primer za 100 EUR. S tem dosežemo tako imenovan Cost Average Effect, ki nam lahko dolgoročno bistveno izboljša rezultat varčevanja. Pravzaprav močnejša kot so nihanja, večji je ta efekt.