Varčevanje za pokojnino

Odločitev za varčevanje za pokojnino je potrebno potrebno sprejeti čim prej. Sloveniji imamo tristebrni pokojninski sistemPrvi steber je državna pokojnina, ki jo izplačuje ZPIZ in naslova obveznega pokojninskega zavarovanja. Izplačevanje te pokojnine temelji na medgeneracijskem sporazumu. Zmotno je mišljenje, da prispevke vplačujemo na svoj pokojninski račun, iz katerega bomo potem dobivali pokojnino, ko se bomo upokojili. Delovno aktivno prebivalstvo vsak mesec prispeva denar v pokojninsko blagajno. In vsak mesec se iz pokojninske blagajne izplačujejo pokojnine tistim, ki so že upokojeni. Se pravi, pokojninska blagajna deluje iz rok v usta.

Kot družba se staramo. Nataliteta je nizka, življenjska doba se daljša. Razmerje med številom delovno aktivnih in upokojenih se je v zadnjih desetletjih bistveno znižalo. Vedno manj je tistih, ki vplačujemo v pokojninsko blagajno in vedno več je tistih, ki prejemajo izplačila iz pokojninske blagajne – pokojnino. Vzdržnost tega sistema je zaradi staranja populacije na trhlih temeljih.

 

Nevzdržen pokojninski sistem

Kot družba se staramo. Nataliteta je nizka, življenjska doba se daljša. Razmerje med številom delovno aktivnih in upokojenih se je v zadnjih desetletjih bistveno znižalo. Vedno manj je tistih, ki vplačujemo v pokojninsko blagajno in vedno več je tistih, ki prejemajo izplačila iz pokojninske blagajne – pokojnino. Vzdržnost tega sistema je zaradi staranja populacije na trhlih temeljih.

Prispevki zaposlenih v pokojninsko blagajno že dolgo ne zadoščajo za izplačevanje pokojnin. Zato že vrsto let država iz proračuna prispeva približno eno milijardo evrov letno, da lahko upokojenci dobijo takšne pokojnine, kot jih dobijo. Nekateri imajo sicer lepe, večini pa prejemki od ZPIZ-a že sedaj ne zadostujejo za človeka dostojno življenje. Dokler sta v gospodinjstvu dva upokojenca, skupni prejemki še nekako zadoščajo. Ko eden od zakoncev umre, kar je seveda povsem naraven pojav, se finančna slika dramatično poslabša

varčevanje za pokojnino

Prostovoljno varčevanje za pokojnino

Ker je ta trend že dolgo jasen, je Slovenija v preteklosti sprejela nekaj pokojninskih reform, ki bi ljudem omogočile, da si zagotovijo mirno in finančno preskrbljeno starost. Temu sta namenjena drugi in tretji steber. 

Drugi steber je dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je prostovoljno. Od svojih bruto plač lahko del namenimo za varčevanje v posebnih pokojninskih skladih, ki jih regulira država in z zakonom tudi omejuje njihovo naložbeno politiko. Glavnina varčevanj je vezanih na konservativne sklade, kjer so upravljavske družbe obvezane garantirati nek minimalen donos vsako leto. Posledično imajo ti skladi nizko donosnost, ki ne pokrivajo niti vpliva inflacije in zato varčevanje v teh skladih ne bo bistveno pripomoglo k izboljšanju finančne slike posameznika v prihodnosti.

Zdaj je že povsem jasno, da si bomo resno dodatno rento najlažje zagotovili v okviru tretjega stebra. To so vse ostale oblike varčevanja za pokojnino, ki so povsem na prostovoljni osnovi, med katere spada tudi varčevanje v zlatu.

V podjetju V&D ZLATO smo že v začetku leta 2010 kot prvo slovensko podjetje našim strankam ponudili V&D ZLATI ŠPAROVEC. Gre za obliko mesečnega varčevanja, ki je po našem mnenju optimalna za doseganje ciljev kot je varčevanje za pokojnino, za dodatno rento ob upokojitvi.

Pri razvoju tega produkta smo imeli v mislih predvsem varnost, donosnost in likvidnost.

Pravzaprav ne gre za klasično varčevanje, ampak za postopni, mesečni nakup naložbenega zlata v fizični obliki priznanih svetovnih kovnic, ki imajo t.i. good delivery status. Naložbeno zlato velja za eno najbolj varnih naložb, ki je preživelo vse vojne, gospodarske krize, naravne katastrofe, lakoto, kugo, smrtonosne viruse, propad valut, finančnih sistemov, držav in celo civilizacij. Zlato ima vrednost že več kot 5.000 let. Samo po sebi je zlato varna naložba. Se je pa treba zaščititi pred možnostjo, da nam ga ukradejo. Zato zlato za naše stranke hranimo v Sloveniji (na dosegu roke) v sefih najvišje stopnje varnosti, ki je še posebej zavarovano pri zavarovalnici. Dodatno se za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti enkrat letno izvaja tudi notarski popis sefov

Zlato je varna dolgoročna naložba

Zlato je preko medijev javnosti predstavljeno kot zelo konservativna naložba, ki ne daje nobenih obresti, niti dividend, ne opravlja nobene funkcije in je kot takšno nedonosno. To je seveda zelo popačena slika. Cena zlata je namreč od leta 1971, od kar je zlato na prostem trgu (predhodno je bila cena zlata dlje časa umetno fiksirana na 35$ za unčo), zrasla merjeno v ameriških dolarjih za več kot 6.000 %. Iz 35$/oz se je cena zlata v dobrih 52ih letih dvignila na 2.150$/oz (7.3.2024). V zadnjih 20ih letih se je cena zlata za kilogram merjena v evrih dvignila iz dobrih 10.000€ na trenutnih 63.800€ (7.3.2024). Kar je skoraj 10% povprečno letno.

kam investirati

V zgodovini se je izkazalo, da nas zlato ni le zaščitilo pred inflacijo, ampak tudi ustvarilo realen donos. To je posledica tega, da je zlata omejeno mnogo in se ga ne da tiskati oz. umetno ustvarjati.

Ker je trg naložbenega zlata eden najbolj likvidnih trgov na svetu, to pomeni, da ga lahko kadarkoli (praktično ne glede na količino, s katero razpolagamo kot posamezniki) po trenutnih tržnih cenah spet zamenjamo za običajno valuto (na primer evre).

ZLATI ŠPAROVEC

Zlati šparovec je oblikovan tako, da na koncu varčevanja omogoča redno izplačevanje rente – dodatne pokojnine. Konkretni izračuni pokažejo, da si s takšnim varčevanjem lahko za čas, ko bomo upokojeni, zagotovimo izplačevanje zelo lepe rente. Od nekaj sto evrov mesečno pa celo do nekaj tisoč evrov vsak mesec. Rezultat je seveda odvisen predvsem od višine mesečnega zneska varčevanja, od dobe varčevanja in od konkretnega donosa v posameznem obdobju.

Za konkreten izračun prilagojen vašim osebnim potrebam se prijavite na brezplačen svetovalni razgovor z našim strokovnjakom. 

Še nekaj pomembnih značilnosti oziroma prednosti te oblike varčevanja pri V&D ZLATO:

– varčujete lahko že s 50€ mesečno
– varčujete lahko kolikor dolgo želite – ni vezave na dobo
– mesečni znesek lahko poljubno spreminjate – znesek ni fiksen
– vplačilo tudi ni obvezno
– zlato lahko kadarkoli prevzamete (min 50g)
– zlato lahko delno ali v celoti kadarkoli prodate.

mirna starost

Zlato je pomemben gradnik v smislu finančne svobode in varnega upokojevanja. Uspešna strategija investiranja v zlato temelji na dolgoročni osnovi, prav tako je uspešna strategija varčevanja za pokojnino tudi ključnega pomena za udobno življenje v zasluženem pokoju.

Pokojnine se s podaljševanjem življenjske dobe in zmanjševanjem deleža delovno aktivnih vztrajno znižujejo. Morda še zadostujejo našim staršem in starim staršem, pri naslednji generaciji pa bodo bistveno nižje.

Pri večini bo pokojnina celo manjša kot polovica zadnje plače. Pokojnina že danes običajno ne zadostuje niti za bivanje v domu za starejše.

 

Dodatno varčevanje za pokojnino je nuja

Dodatno varčevanje za pokojnino tako ni le priporočljivo, ampak je nujno! Zelo pomembno je, da rentno varčevanje za pokojnino pričnemo takoj. Saj igra doba varčevanja za pokojnino oz. starost izjemno pomembno vlogo. Daljše kot je časovno obdobje varčevanja za pokojnino, manjši znesek je potrebno mesečno odvajati za določen cilj.

Če bi vsak mesec dali na stran toliko, kot stanejo male dnevne razvade kot je kavica, pijača ali cigareta, vzemimo samo 4€ na dan (120€ na mesec), bi v 30 letih privarčevali 43.200€. Če pa bi pri tem imeli vsako leto še 8 % donosa, bi privarčevali 170.113€.