NALOŽBENO ZLATO

Naložbeno zlato je nadpovprečno varna investicija, saj je zanimanje za nakup veliko tako v mirnih kot v turbulentnih obdobjih.

V stabilnih časih je povpraševanje veliko zato, ker gre za luksuzno dobrino, ki se pogosto uporablja za izdelavo nakita. V nemirnih časih pa se zanimanje za investiranje v zlato poveča zato, ker gre za investicijo, ki prihranke zelo uspešno zaščiti pred inflacijo.

Zakaj je naložbeno zlato prava izbira za dolgoročno varčevanje ?

1. Naložbeno oziroma investicijsko zlato ima nadpovprečno ugodno razmerje med varnostjo, donosnostjo in likvidnostjo.

2. Če se odločite za nakup naložbenega zlata, vam ne bo treba plačati davka na dodano vrednost, pri prodaji pa se izognete davku na kapitalski dobiček in plačilu dohodnine.

3. Naložbeno zlato skozi čas ohranja realno vrednost in je odlična zaščita pred inflacijo.

4. Investicijsko zlato pridobiva na vrednosti v času kriz.

5. Za nakup zlata je ponudba omejena, povpraševanje pa raste.

6. Naložba v zlato je odličen za alokacijo premoženja.

Varnost, donos in likvidnost

Različne naložbene možnosti se pogosto vrednotijo glede na varnost, donosnost in likvidnost, običajno pa se te lastnosti »tepejo« med seboj.

Za investiranje v zlato je značilna visoka stopnja varnosti, še posebej, če poskrbimo za ustrezno hrambo. Odlikuje ga tudi visoka stopnja likvidnosti, investicija v zlato pa se obenem ponaša z visoko stopnjo donosnosti.

Ko gre za vprašanje primerne hrambe plemenitih kovin, je vsekakor odsvetovano shranjevanje doma. Če se odločite za sodelovanje z nami, bomo poskrbeli za ustrezno varnost, saj imamo na voljo sefe, pri katerih je zagotovljena najvišja raven varovanja.

Naložbeno zlato je davčno ugodna možnost

Investicija v zlato je smiselna tudi zaradi dejstva, da ni obdavčena. Pri nakupu ne plačamo DDV-ja, pri prodaji pa ni potrebno plačilo davka na kapitalski dobiček. Dohodek se poleg tega ne šteje v dohodnino. To je ena od pomembnih prednosti v primerjavi z investiranjem v nepremičnine, predvsem ko gre za davek na kapitalski dobiček.

Če nepremičnino kupite kot investicijo (torej ne za bivanje in prijavo stalnega bivališča), nato pa jo čez nekaj let prodate, boste na razliko med vrednostjo ob nakupu in vrednostjo ob prodaji plačali visok davek na kapitalski dobiček, še posebej, če boste nepremičnino prodali v prvih petih letih po nakupu.

Naložbeno zlato postaja vse bolj priljubljeno

Na hitro rast cen vpliva predvsem razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Ponudba je seveda omejena, saj niso možna neomejena izkopavanja (večina je že izkopana), po drugi strani pa povpraševanje za nakup zlata vztrajno narašča.

To je med drugim povezano z rastjo števila prebivalstva in z dejstvom, da je postala naložba v zlato bolj dostopna možnost.

Nakup torej ni več rezerviran samo za najbogatejše sloje, ampak se zanj vse pogosteje odločajo tudi »navadni smrtniki«, ki spoznavajo prednosti tovrstnega varčevanja. Zaradi naštetih in mnogih drugih razlogov so napovedi glede gibanja cene v prihodnosti zelo optimistične.

Zlato ima odlične alokacijske lastnosti in bi moral biti v portfelju vsakega vlagatelja; saj poznate tisto o Židih in eni tretjini premoženja v zlatu.

Nakup naložbenega zlata kot zaščita pred inflacijo

Medtem, ko je v zgodovini naložbeno zlato načeloma ohranjalo realno vrednost in velja za odlično zaščito pred inflacijo, cena zlata v zadnjih petih desetletjih (od leta 1971 dalje, odkar je investicijsko zlato na prostem trgu) raste precej hitreje kot raste cena košarice življenjskih potrebščin.

Tako gre za precej varnejšo obliko varčevanja od varčevanja v denarju, ki je v gospodarsko stabilnih časih relativno varno, po drugi strani pa je v kriznih časih vse prej kot pametna opcija. Prihranki v denarju vam lahko namreč zaradi inflacije skopnijo praktično čez noč, ne glede na valuto in ne glede na to, kje jih hranite, doma ali na banki.

RAZLOGI ZA VARČEVANJE

Za pokojnino.
Za otroke in vnuke.
Za zdravstveno oskrbo.
Za nakup nepremičnine.
Za uresničitev drugih individualnih želja.

Živimo v času, ko države niso več sposobne zagotavljati zadostne ravni socialne varnosti za svoje državljane, zato je varčevanje za pokojnino oz. starost v lastni domeni posameznika iz dneva v dan vse večja nujnost.   Namreč, vse več bremena se prenaša na posameznika.

Zdaj je že jasno, kdor si ne bo v času aktivnega življenja, ko ustvarja prihodke, ustvaril oziroma privarčeval dovolj premoženja, si v tretjem življenjskem obdobju ne bo mogel privoščiti človeka dostojno življenje.  

Pokojnine so vse nižje, zdravstvo, zobozdravstvo, nega za starejše, kakor tudi osnovne življenjske potrebščine so vse dražje, zato je varčevanje za pokojnino potrebno začeti čim prej. Najbolje je, če že starši ali stari starši poskrbimo za varčevanje za otroke ali vnuke že takoj po njihovem rojstvu.

Varčevanje za pokojnino

Pokojnine se s podaljševanjem življenjske dobe in zmanjševanjem deleža delovno aktivnih vztrajno znižujejo. Morda še zadostujejo našim staršem in starim staršem, pri naslednji generaciji pa bodo bistveno nižje. Pri večini bo pokojnina celo manjša kot polovica zadnje plače. Pokojnina že danes običajno ne zadostuje niti za bivanje v domu za starejše. 

Varčevanje za otroke in vnuke

Varčevanje za otroke in vnuke naj se začne že ob njihovem rojstvu. Banka Slovenije je v letu 2019 uvedla ukrep, zaradi katerega so bančni hipotekarni krediti dosegljivi bistveno ožjemu krogu ljudi. Kako bodo do svojega stanovanja prišli naši otroci, vaši vnuki? Pomagamo jim lahko tako, da že danes sklenemo varčevanje za otroke in vnuke in že danes za njih začnemo odvajati npr. 50 € mesečno v zlato.

Varčevanje za hišo ali stanovanje

Nakup nepremičnine je zagotovo eden izmed največjih nakupov v življenju. V življenju se srečamo najprej z nakupom nepremičnine, čet nekaj let pa z obnovo. Brez načrtovanja, da si zagotovimo sredstva za nakup ali obnovo nepremičnine vnaprej, bomo težko dosegli želeni cilj. Zato je vredno začeti varčevanje za stanovanje ali hišo že danes oz. čim prej.

Varčevanje za zdravstveno oskrbo

Čakalne dobe v zdravstvu so bile, so in po vsej verjetnosti tudi bodo težava za nas, ki smo uporabniki javnega zdravstva. Starejši kot smo, večja je verjetnost, da bomo na to težavo naleteli prej in pogosteje kot mladi in zdravi. Danes je na trgu vse več zasebnikov na različnih področjih. Če plačamo sami, smo lahko na vrsti takoj. Bomo tvegali in se prepustili milosti in nemilosti razvoja javnega zdravstva v Sloveniji?