Varčevanje za stanovanje ali hišo

Nakup nepremičnine je zagotovo eden izmed največjih nakupov v življenju.

V življenju se srečamo najprej z nakupom nepremičnine, čez nekaj let pa z obnovo.

varčevanje

Brez načrtovanja, da si zagotovimo sredstva za nakup ali obnovo nepremičnine vnaprej, bomo težko dosegli želeni cilj. Zato je vredno začeti varčevanje za stanovanje ali hišo že danes oz. čim prej.

Danes je pogoj banke za odobritev stanovanjskega kredita 20-40% lastne udeležbe. Manjša kot je lastna udeležba pri nakupu stanovanja ali hiše, večji bo znesek kredita in tudi večje obresti bo potrebno odplačati za najeti kredit.

Varčevanje za stanovanje ali hišo, ki ga začnemo že v mladih letih ali še bolje, ki ga že starši ali stari starši začnejo za nas, ko smo še otroci, nam lahko zagotovi vsaj pogoj lastne udeležbe za odobritev kredita.

Kredit (in z njim v povezavi vsa tveganja) morda sploh ne bo potreben, če pričnemo z varčevanjem za stanovanje ali hišo pravočasno.